Veel slapeloosheid

Een goede nachtrust draagt bij aan een gezonder leven. Het is een onderwerp waar niet veel over gesproken wordt, waardoor we de omvang van dit probleem niet echt in de gaten hebben. Dat dit wel zo is, komt onder andere uit het onderzoek van de Hersenstichting, Trimbos-instituut en IKEA naar voren dat is gehouden onder ruim 1.200 Nederlands van 18 jaar en ouder. Maar liefst 63% per de gevraagde heeft alleen al in dit onderzoek aangegeven dat ze niet tevreden zijn over hun slaapkwaliteit. Dat is ontzettend hoog.

Gevolgen van slechte slaap

Dat een goed nachtrust heel belangrijk is, blijkt wel uit het verhoogde risico dat iemand met een structurele slechte nachtrust loopt. Zo kan je te maken krijgen met obesitas, diabetes, kanker, coronaire hartziekte, beroerte, depressie en dementie. Dat is een hele lijst aan serieuze klachten, die zelfs in de top van aandoeningen staan waar we in onze maatschappij mee te maken hebben.

Cannabis stimuleert het slaapgedrag

Een positief effect van cannabis is dat het een verdovende werking bevat. Dit komt voort uit chemicaliën die we cannabinoïden noemen. Cannabidiol ofwel CBD is één van de ruim honderd cannabinoïden die in cannabis aanwezig is, en kan tot wel veertig procent van het extract uitmaken. CBD is anders dan tetrahydrocannabinol ofwel THC, de cannabinoïde die verantwoordelijk is voor de psychedelische effecten van cannabis. In kleine hoeveelheden kan THC werkzaam zijn als verdovend middel. In een wat grotere dosis is het meer stimulerend.

Meten is weten

De meest onderzoeken betreffende cannabis in correlatie met slaap en werden in de jaren zeventig uitgevoerd. De rode draad uit al deze onderzoeken is dat cannabis ofwel THC in lage concentraties een verdovend effect heeft. In deze onderzoeken is ook aangetoond dat THC op de korte termijn helpt bij het bereiken van de REM slaap, de fase waarin de ogen snel bewegen. Op de lange termijn wordt deze werking steeds wat minder. Het lichaam gaat een resistentie opbouwen (gewenning), waardoor het effect afneemt.

[bron] Trimbos Instituut