2 maart 2016

CBD-oil: Should I add it to my diet?

Met dank aan het fantastische bedrijf SENSI SEEDS – English Below

CBD-olie De beschermende voordelen van cannabidiol (CBD), de niet-psychoactieve plantaardige cannabinoïde die voorkomt in de cannabisplant, worden steeds duidelijker. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat CBD talloze stofwisselings- en immuunprocessen kan beïnvloeden en dat langdurig gebruik ervan belangrijke voordelen met zich mee kan brengen.

Consumptie

De beschermende voordelen van cannabidiol (CBD), de niet-psychoactieve plantaardige cannabinoïde die voorkomt in de cannabisplant, worden steeds duidelijker. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat CBD talloze stofwisselings- en immuunprocessen kan beïnvloeden en dat langdurig gebruik ervan belangrijke voordelen met zich mee kan brengen.

CBD is een neuroprotectieve verbinding

CBD blijkt effectief tegen ischemisch CVA en verschillende andere neurologische aandoeningen (© ConstructionDealMkting)

CBD blijkt effectief tegen ischemisch CVA en verschillende andere neurologische aandoeningen (© ConstructionDealMkting)Het is gebleken dat orale toediening van CBD zorgt voor een neuroprotectief effect tegen een ischemisch CVA (cerebrovasculair accident) (oftewel een herseninfarct, dat wordt veroorzaakt door afgesloten bloedvaten in de hersenen), de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Er zijn ook aanwijzingen dat CBD nut kan hebben bij schizofrenie, hoewel bepaalde symptomen van de ziekte mogelijk worden verergerd door THC alleen. In bovengenoemd onderzoek werd aangetoond dat THC afzonderlijk met meer ernstige schizofrene symptomen in verband werd gebracht dan THC in combinatie met CBD.

Wat misschien wel het relevantst is voor de hedendaagse geneeskunde, is dat meerdere malen is aangetoond dat cannabidiol voor een opvallende verlichting zorgt bij epilepsiepatiënten bij wie de ziekte al in de kindertijd is begonnen, zoals bij het syndroom van Dravet. Door het grote aantal hevige aanvallen waarmee dit syndroom gepaard gaat, kunnen de hersenen zich niet normaal ontwikkelen, wat kan leiden tot ernstige en blijvende invaliditeit.

Het is aangetoond dat oraal toegediende CBD veilig en effectief is bij kinderen die lijden aan epilepsie (© cobalt123)
Het is aangetoond dat oraal toegediende CBD veilig en effectief is bij kinderen die lijden aan epilepsie (© cobalt123)

De eerste symptomen van het syndroom van Dravet manifesteren zich vaak op ongeveer tweejarige leeftijd, waarbij vaak de al ontwikkelde vaardigheden achteruitgaan. Het vermogen van oraal toegediende cannabidiol om aanvallen te verminderen (in sommige gevallen van honderden per week naar slechts één of twee per maand), kan kinderen die anders gedoemd zijn tot blijvende invaliditeit een kans bieden op een vrijwel volledig normale ontwikkeling.

Omvang van het onderzoek:

Gerandomiseerd dubbelblind klinisch onderzoek naar CBD en epilepsie (1980): bij zeven van de acht proefpersonen was verbetering te zien; geen bijwerkingen.

Klinisch open-labelonderzoek naar de veiligheid van CBD voor therapieresistente epilepsie begonnen in de kindertijd (2015): afname van aanvallen met 36,5 procent; veel bijwerkingen (meestal niet ernstig); gerandomiseerde onderzoeken nodig.

Nieuw experimenteel geneesmiddelonderzoek naar de interactie tussen CBD en het gangbare epilepsiegeneesmiddel clobazam (2015): afname van aantal aanvallen met 50 procent bij 70 procent van de proefpersonen; veel bijwerkingen die verlicht werden door een lagere dosis clobazam; veilig en effectief.

Hoe CBD de voedselinname en lichaamsmassa kan beïnvloeden

Een van de mogelijke bijwerkingen van CBD die naar voren kwamen in de eerder genoemde klinische onderzoeken, was een verminderde eetlust. Hoewel dit beslist een ongewenste bijwerking kan zijn voor veel patiënten die medicinale cannabis gebruiken, zijn er ook genoeg mensen die maar al te graag een niet-giftig, doeltreffend dieetsupplement zouden gebruiken dat de eetlust vermindert en daardoor gewichtstoename helpt te beheersen.

Er zijn aanwijzingen dat CBD de eetlust kan verminderen, waardoor het geschikt kan zijn als nieuw afslanksupplement (© Green Heat)
Er zijn aanwijzingen dat CBD de eetlust kan verminderen, waardoor het geschikt kan zijn als nieuw afslanksupplement (© Green Heat)

Van THC is herhaaldelijk aangetoond dat het de eetlust verhoogt doordat het de ghreline-receptoren stimuleert die zich op de nervus vagus (de tiende hersenzenuw) van het maag-darmkanaal bevinden. Ghreline is een van nature voorkomende stof die ook wel het ‘hongerhormoon’ wordt genoemd. Wanneer de receptoren worden geactiveerd, sturen de zenuwen een boodschap naar de hersenen dat er eten nodig is.

Net als bij de cannabinoïde-receptoren, blokkeert CBD de werking van THC ook bij de ghreline-receptoren. Bovendien lijkt het ook de werking van ghreline zelf te blokkeren, wat betekent dat CBD als een effectieve eetlustremmer ingezet zou kunnen worden.

Een ander interessant nieuw onderzoeksgebied is het potentieel van cannabidiol om de symptomen van diabetes te behandelen. In 2006 werd er een onderzoek gepubliceerd waarin werd aangetoond dat CBD het optreden van diabetes aanzienlijk verminderde in niet-obese muizen die vatbaar waren voor diabetes. Sindsdien is er minstens één vervolgonderzoek gepubliceerd en is er ook enig onderzoek gedaan naar het mogelijkevermogen van CBD om complicaties van diabetes bij mensen te behandelen.

Omvang van het onderzoek:

Pre-klinisch, beperkt in-vitro-onderzoek bij mensen.

CBD en inflammatoire darmziekten

Een ander belangrijk punt waarop oraal toegediende CBD gezondheidsvoordelen kan bieden, is bij de behandeling van chronische inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn. De ziekte van Crohn kan een zware en belemmerende ziekte zijn, waarbij een chronische ontsteking in het maag-darmkanaal leidt tot afbraak en afsterving van weefsel. De aandoening is op dit moment onbehandelbaar en wordt gekenmerkt door normale periodes afgewisseld door ‘flare-ups’.

CBD helpt mogelijk bij de behandeling van verschillende aandoeningen aan het maag-darmkanaal, zoals de ziekte van Crohn, colitis en andere vormen van inflammatoire darmziekten (© ex_magician)
CBD helpt mogelijk bij de behandeling van verschillende aandoeningen aan het maag-darmkanaal, zoals de ziekte van Crohn, colitis en andere vormen van inflammatoire darmziekten (© ex_magician)

Hoewel de ziekte van Crohn mild en op zichzelf zelden dodelijk, verstoort het de levens van veel patiënten en verhoogt het het risico op dodelijke ziekten als darmkanker. Uit meerdere vooronderzoeken is gebleken dat CBD een positief effect kan hebben op de ziekte van Crohn en andere inflammatoire darmziekten.

Een Italiaans onderzoek (gepubliceerd in 2008) toonde aan dat het ontstekingsremmende effect van cannabidiol plaatsvindt via de CB?-receptor. Uit dit onderzoek bleek ook dat het effect bij muizen ‘significant’ was en dat CBD vanwege de lage giftigheid en het bewezen effect bij dieren, een veelbelovend onderwerp kan zijn voor onderzoek onder mensen. Andere onderzoeken suggereren echter dat het effect van CBD ook kan plaatsvinden via een mechanisme datonafhankelijk is van de voornaamste cannabinoïde-receptoren, mogelijk via een receptor die peroxisoomproliferator-geactiveerde receptorgamma (PPAR) wordt genoemd.

Omvang van het onderzoek:

Pre-klinisch, alleen dieren.

Hoe CBD het hart mogelijk kan beschermen

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer één. Elk jaar wordt ongeveer één op de drie sterfgevallen hierdoor veroorzaakt. In 2012 stierven er 7,4 miljoen mensen aan een coronaire hartziekte en 6,7 miljoen aan een CVA. We hebben al gezien dat CBD kan helpen beschermen tegen de schade die wordt veroorzaakt door een herseninfarct. Er zijn ook aanwijzingen dat het kan helpen beschermen tegen schade als gevolg van een coronaire hartziekte.

CBD helpt mogelijk ook beschermen tegen coronaire hartziekten en verschillende andere hart- en vaatziekten (© gandhiji40)
CBD helpt mogelijk ook beschermen tegen coronaire hartziekten en verschillende andere hart- en vaatziekten (© gandhiji40)

In 2007 werd een onderzoek gepubliceerd waarin de effecten van CBD op myocardiale ischemie-/reperfusieschade werden onderzocht. Er werd aangetoond dat CBD het infarctgebied (het beschadigde weefsel) met 66 procent deed afnemen; waarschijnlijk door het aangetoonde vermogen om ontstekingen en oxidatieve stress te verminderen. Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat CBD een ‘aanzienlijk hartbeschermend effect’ had bij ratten en dat dit gezien de aangetoonde veiligheid veelbelovend kan zijn voor onderzoek bij mensen.

Ook verschillende andere onderzoeken hebben het hartbeschermende potentieel van CBD aangetoond. In 2010 werd onderzoek gedaan naar het effect van cannabidiol op diabetische cardiomyopathie bij muizen, alsook in vitro bij menselijke cellen. Er werd aangetoond dat CBD de mate van oxidatieve stress, fibrose, ontstekingen, celdood en algehele verminderde hartfunctie verminderde bij zowel muizen als menselijke cellen. Diabetische cardiomyopathie is een ernstige complicatie van diabetes die kan leiden tot hartfalen. Diabetes zelf is een andere belangrijke doodsoorzaak bij mensen. Een nieuwe behandelmethode die de klachten kan verminderen is dus broodnodig.

Omvang van het onderzoek:

Pre-klinisch, beperkt in-vitro-onderzoek bij mensen.

Hoe zit dat met het ‘entourage-effect’? Heb ik THC niet ook nodig?

Er zijn aanwijzingen dat het toedienen van THC in combinatie met CBD bij sommige ziekten of aandoeningen een verhoogde werkzaamheid geeft ten opzichte van CBD of THC alleen. Uit de klinische onderzoeken die GW Pharmaceuticals uitvoerde tijdens de ontwikkeling van Sativex, bleek bijvoorbeeld dat CBD en THC gecombineerd doeltreffender waren in het bestrijden van symptomen van multiple sclerose, reumatoïde artritis en moeilijk behandelbare kankerpijn dan wanneer zij afzonderlijk werden toegediend.

Dit zogenoemde ‘entourage-effect’ geldt echter niet noodzakelijk over de hele linie. CBD heeft veel potentie als waardevolle ondersteuning bij vele aandoeningen, zonder dat daar THC bij nodig is. Op dit moment levert CBD minder juridische problemen op dan THC. Het kan in de meeste landen zonder recept worden verkocht, omdat er geen beperkingen gelden voor het gebruik. (Dit geldt voor de Europese Unie; in de Verenigde Staten is de situatie wat onduidelijker.) Terwijl we wachten op volledige legalisering, kunnen mensen die er behoefte aan hebben dus in ieder geval al profijt hebben van CBD alleen.

Hoewel het entourage-effect bij bepaalde aandoeningen is aangetoond, valt er nog genoeg te leren over de precieze werking van het mechanisme. Cannabinoïden beperken zich niet tot THC en CBD. Er zijn ongeveer 120 varianten, waaronder de bekendere soorten zoals THCV, CBG, CBC en CBN, maar ook honderden soorten terpenen (aromatische bestanddelen die bekendstaan om hun eigen geneeskrachtige eigenschappen).

Onderzoek naar hoe deze andere bestanddelen het entourage-effect beïnvloeden, staat nog in de kinderschoenen. En zelfs wanneer we alleen naar het THC/CBD-effect kijken, hebben we nog lang geen volledig inzicht in de juiste verhouding en dosering voor de ziekten waarvan we tot dusver weten dat ze in aanmerking komen.

Werkt CBD dan bij mij?

Sensi Seeds Hennepolie
Sensi Seeds Hennepolie

Bij personen die lijden aan bepaalde aandoeningen is de kans groot dat regelmatige inname van CBD de kwaliteit van leven verbetert. Dit lijkt vooral het geval te zijn bij mensen met het dravetsyndroom of vergelijkbare vormen van epilepsie, alsook bij mensen met de ziekte van Crohn en andere vormen van inflammatoire darmziekten.

Maar ook mensen zonder een chronische aandoening kunnen baat hebben bij een regelmatig gebruik van CBD. Veel neurologische ziekten (zoals alzheimer en parkinson) hangen samen met verouderingsprocessen. Daarnaast komen hartziekten en diabetes zeer vaak voor en behoren deze aandoeningen, zoals gezegd, tot de belangrijkste doodsoorzaken.

Hoewel erfelijke aanleg van groot belang is bij veel van deze aandoeningen, speelt de leefstijl ook een belangrijke (en mogelijk zelfs een grotere) rol. En een gezonde leefstijl begint bij een gezond voedingspatroon.

Het is echter niet zo dat het gebruik van CBD-olie als supplement mogelijke nadelige gevolgen van andere ongezonde leefgewoonten opheft. Het advies is om over de gehele linie een gezond voedingspatroon en gezonde leefgewoonten na te streven, en supplementen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn: ter aanvulling op een al gezonde leefstijl, om zo de kans op een goede, langdurige gezondheid te vergroten.

Zijn er ook situaties waarin CBD niet gebruikt mag worden?

Dat is een lastige vraag. Er valt iets voor te zeggen dat mensen die lijden aan een bepaalde aandoening of die bepaalde geneesmiddelen gebruiken die invloed hebben op de eetlust, zoals kanker en aids, CBD beter niet kunnen gebruiken aangezien het de eetlust verder kan verminderen. De voordelen die het middel kan bieden kunnen echter groter zijn dan de nadelen en de kans is groot dat een zorgvuldige combinatie en de juiste verhouding van THC en CBD het beste van twee werelden kan bieden.

Het is natuurlijk raadzaam om in geval van een ernstige of chronische ziekte een arts te raadplegen alvorens cannabidiol te gaan gebruiken. Er zijn geen aanwijzingen dat CBD schadelijk kan zijn voor mensen en al het beschikbare bewijs duidt erop dat het gebruik ervan opvallend veilig is. Toch is het effect ervan op de meeste aandoeningen waarbij een gunstig effect wordt vermoed, nog niet onderzocht. Er is dus meer langdurig klinisch onderzoek bij mensen nodig voordat het grote publiek echt kan vertrouwen op het gebruik van cannabidiol (of elk ander ongetest geneesmiddel).

Hoe CBD past in een duurzaam, wereldwijd gezondheidsmodel

CBD is een goedkope, overvloedige en hernieuwbare natuurlijke grondstof die met minimaal gebruik van chemicaliën kan worden verbouwd op arme bodem (© twicepix)
CBD is een goedkope, overvloedige en hernieuwbare natuurlijke grondstof die met minimaal gebruik van chemicaliën kan worden verbouwd op arme bodem (© twicepix)

Nu de wereldbevolking vergrijst, komen gezondheidsstelsels wereldwijd onder grotere druk te staan. Ouderen hebben nu eenmaal vaak meer gezondheidszorg nodig en er is een jonge, gezonde en belastingbetalende groep werkenden voor nodig om die zorg te kunnen betalen.

In veel landen is er een tekort aan jonge werkenden om de vergrijzing te ondersteunen. Het wordt dus steeds urgenter om, zeker in deze over het algemeen turbulente economische tijd, oplossingen te vinden om de collectieve druk op het budget van de gezondheidszorg te verminderen.

CBD kan goedkoop en grootschalig worden geproduceerd. Het is in feite een hernieuwbare grondstof die kan worden verbouwd op een voedingsarme bodem, met minimaal gebruik van chemicaliën door industriële hennepsoorten te gebruiken die bekendstaan om hun relatief rijke samenstelling. Nogmaals, CBD is geen universeel wondermiddel dat alle genoemde problemen oplost, maar het kan wel een zeer belangrijk wapen blijken in ons biologische arsenaal tegen deze problemen.

CBD Oil: Should I add it to my diet?

CBD Oil Evidence for the protective benefits of cannabidiol (CBD), the non-psychoactive plant cannabinoid produced by the cannabis plant, is quickly mounting up. Studies have found that CBD can influence myriad metabolic and immune processes, and that long-term dietary use may bring many important benefits.

Evidence for the protective benefits of cannabidiol (CBD), the non-psychoactive plant cannabinoid produced by the cannabis plant, is quickly mounting up. Studies have found that CBD can influence myriad metabolic and immune processes, and that long-term dietary use may bring many important benefits.

CBD is a neuroprotective compound

cbd-oil-should-i-add-it-to-my-diet
CBD has been shown to be effective against ischemic stroke and several other neurological disorders (© ConstructionDealMkting)

Orally-administered CBD has been shown to exert a neuroprotective effect against ischemic stroke (a form of stroke caused by obstructed blood vessels in the brain), Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. There is also some evidence that CBD could confer an advantage in schizophrenics, while THC alone may exacerbate some symptoms of the disease. In the above study, THC alone was shown to be associated with more severe schizophrenic symptoms than THC combined with CBD.

Perhaps most relevant to medical practice today, cannabidiol has been repeatedly shown to provide dramatic relief for sufferers of severe childhood-onset epilepsy, such as the type known as Dravet syndrome. This disease causes fundamental, permanent disability in sufferers, as the number and severity of seizures prevents normal brain development.

Orally-administered CBD has been shown to be safe and effective for children suffering from epilepsy (© cobalt123)
Orally-administered CBD has been shown to be safe and effective for children suffering from epilepsy (© cobalt123)

Dravet syndrome often presents initial symptoms at around age 2, and typically causes a total regression of development achieved prior to onset of the disease. The ability of orally-administered cannabidiol to reduce seizures (in some cases, from hundreds per week to just one or two per month) may represent a chance for children who would otherwise be condemned to permanent disability to develop almost entirely normally.

Extent of research:

Randomised double-blind clinical trial on CBD & epilepsy, 1980: 7 of 8 subjects improved; no side-effects.

Open-label clinical trial on safety of CBD for intractable childhood-onset epilepsy, 2015: 36.5 percent reduction in seizure rate; high rate of adverse side-effects (mostly non-severe); randomised trials needed.

Investigational new drug trial on interactions between CBD and common epilepsy medicine clobazam, 2015: 50 percent reduction in seizure rate in 70 percent of subjects; high rate of side-effects alleviated by reducing clobazam dose; safe and effective.

How CBD can influence food intake and body mass

One of the potential adverse side-effects of CBD reported in the above-mentioned clinical trials was that of reduced appetite. While this may certainly be an unwanted side-effect for many medical cannabis patients, there are plenty of people out there who would gladly use a non-toxic, effective dietary supplement that helps to reduce appetite and thereby control weight gain.

There is evidence that CBD can reduce appetite, which may make it a good candidate for a new weight-loss drug (© Green Heat)
There is evidence that CBD can reduce appetite, which may make it a good candidate for a new weight-loss drug (© Green Heat)

THC has been repeatedly shown to increase appetite by stimulating the ghrelin receptors, which are situated on the vagus nerves of the gastrointestinal tract. Ghrelin is a naturally-occurring compound known as the “hunger hormone”; when its receptors are activated, the nerves send messages to the brain that food is required.

Just as CBD blocks the action of THC at the cannabinoid receptors, it also blocks it at the ghrelin receptors. Furthermore, it actually appears to block the action of ghrelin itself, meaning that it could act as an effective appetite suppressant.

Another interesting recent area of research is the potential for cannabidiol to manage the symptoms of diabetes. In 2006, a study was published showing that CBD significantly reduced the occurrence of diabetes in non-obese diabetes-prone mice; since then, at least one follow-up study has been published, and there has also been some research into the potential for CBD to treat complications of diabetesin humans.

Extent of research:

Preclinical, some in vitro human research.

CBD & inflammatory bowel disease

Another major way that orally-administered CBD can provide health benefits is in the management of chronic inflammatory bowel diseases such as Crohn’s disease. Crohn’s can be a severe and debilitating illness, in which chronic inflammation in the gastrointestinal tract causes tissue to break down and die. Currently incurable, it is characterised by periods of normality interspersed with “flare-ups”.

CBD may help to treat various diseases of the gastrointestinal system, including Crohn’s, colitis, and other forms of IBD (© ex_magician)
CBD may help to treat various diseases of the gastrointestinal system, including Crohn’s, colitis, and other forms of IBD (© ex_magician)

Although Crohn’s may be mild, and is rarely lethal in its own right, most sufferers experience disruption to their lives, and an increased risk of lethal diseases such as bowel cancer. It has been shown several times in preliminary research that CBD can provide a protective effectagainst Crohn’s and other forms of inflammatory bowel disease.

An Italian study published in 2008 indicated that cannabidiol exerts its anti-inflammatory effect via the CB?-receptor. The study also concluded that the effect in mice was “significant”, and that CBD could make a promising target for research in humans due to its low toxicity and proven effectiveness in animal models. However, other research suggests that CBD may also exert its effects via a mechanismindependent of the principal cannabinoid receptors, perhaps via a receptor known as peroxisome proliferator-activated receptor-gamma.

Extent of research:

Preclinical, animal models only.

How CBD may protect your heart

Cardiovascular disease is the biggest killer in the world, and is responsible for approximately one in every three deaths each year. In 2012, 7.4 million people died of ischemic heart disease and 6.7 million from stroke. We have already seen that CBD can help to protect against the damage caused by ischemic stroke, and it there is also evidence that it can help to protect against damage subsequent to ischemic heart disease.

CBD may also help to protect against ischemic heart disease and various other cardiovascular illnesses (© gandhiji40)
CBD may also help to protect against ischemic heart disease and various other cardiovascular illnesses (© gandhiji40)

In 2007, a study was published investigating the effects of CBD onmyocardial ischemic reperfusion injury, a type of ischemic heart attack. It was found that CBD reduced the area of the infarct (the damaged tissue) by 66 percent, likely via its demonstrated ability to reduce inflammation and oxidative stress. The study concluded that CBD had a “substantial cardioprotective effect” in rats, and due to its safety record, would make a good target for research in humans.

Several other studies have demonstrated CBD’s cardioprotective potential. A 2010 study investigated the effect of cannabidiol on diabetic cardiomyopathy in mice, as well as human cells in vitro. It was found that CBD reduced the extent of oxidative stress, fibrosis, inflammation, cell death and overall cardiac dysfunction in both mice and human cells. Diabetic cardiomyopathy is a severe complication of diabetes that can lead to heart failure; diabetes itself is another of humanity’s biggest killers, so new therapies that can ease its burden are desperately needed.

Extent of research:

Preclinical, some in vitro research on humans.

What about the “entourage effect”? Don’t Ineed THC?

There is evidence that administering THC in combination with CBD has a heightened efficacy compared with CBD or THC alone for some diseases and illnesses. For example, clinical trials by GW Pharmaceuticals during the development of Sativex indicated that CBD and THC in combination were more effective than either alone, for symptoms of multiple sclerosis, rheumatoid arthritis and intractable cancer pain.

However, this entourage effect does not necessarily apply across the board, and CBD has great potential to help many conditions, with no requirement for THC. Currently, CBD is less legally problematic than THC, and can be sold without prescription in many countries as there are no restrictions on its use (this is true in the European Union, although the situation is a little murkier in the US). Therefore, while we wait for full legalisation to be established, those that need it can nonetheless derive significant benefit from CBD alone.

To date, while the entourage effect has been demonstrated for certain conditions, we still have a great deal to learn about the finer points of the mechanism. Cannabinoids are not just limited to THC and CBD; there are approximately 120, including the better-known types such as THCV, CBG, CBC, CBN, as well as hundreds of terpenes (aromatic compounds that are known to have medicinal properties in their own right).

The study of how these other compounds could influence the entourage effect is in its infancy, and even when we are just looking at the THC/CBD effect, we are far from having a complete understanding of the ratios and dosages needed for all the illnesses that are thus far known to be applicable.

So will CBD work for me?

Sensi Seeds CBD Oil
Sensi Seeds CBD Oil

For individuals suffering from certain conditions, regular dietary CBD represents a serious chance at an improved quality of life. This appears to hold most true for sufferers of Dravet syndrome or similar forms of epilepsy, as well as for Crohn’s and other forms of inflammatory bowel disease.

But even for individuals who do not suffer from a chronic illness, consistent use of dietary CBD may confer significant benefits. Many neurological diseases (such as Alzheimer’s and Parkinson’s) are related to age-related decline, and may affect any individual. As well as this, heart disease and diabetes are extremely common, and as noted, are among the biggest killers of humanity.

Although genetics plays a significant role in basic susceptibility to many such conditions, lifestyle also plays an important (and possibly even greater) role, and maintaining a healthy diet is a cornerstone of a healthy lifestyle.

One should not expect that taking CBD oil as a supplement will negate any other negative lifestyle practices. Rather, one should strive to follow good dietary and lifestyle practices across the board, and use supplements as the name suggests – to supplement an already-healthy life and boost one’s chances of good long-term health.

Is there anyone who should avoid using dietary CBD?

This is a difficult question. It could be argued that individuals suffering from certain diseases or using certain medications that affect appetite, including cancer and AIDS, should avoid CBD, as it can cause further reductions in appetite. However, the advantages that can be conferred from its use may outweigh the disadvantages, and it is likely that careful combination of the correct ratio of THC to CBD could provide a “best-of-both-worlds” outcome.

Aside from this, it is advisable to consult your physician before using cannabidiol, if you suffer from a serious or chronic illness. There is no evidence to suggest that CBD is harmful to humans, and all available evidence suggests that it is remarkably safe. However, it remains untested for most of the conditions it is thought to help, and further long-term clinical studies on humans are certainly recommended before the public can be truly confident about its use of cannabidiol (or any other untested medicine).

How CBD can fit into a sustainable global healthcare model

cbd-oil-should-i-add-it-to-my-diet
CBD is a cheap, abundant and renewable natural resource that can be grown in poor soil with little need for chemicals (© twicepix)

As global populations age, increasing pressure is put on the healthcare systems of the world, as elderly people generally require more medical attention, and a young, healthy and taxpaying workforce is required to pay for it all.

In many countries, there are insufficient young workers to prop up the ageing generations; thus, finding solutions to decrease the collective pressure on the health care budget is becoming a matter of urgency, particularly in these generally-turbulent economic times.

CBD is cheap to produce in abundance, and is essentially a renewable resource, that can be grown with very little use of chemicals on poor soil, using industrial hemp strains known to be relatively rich in the compound. Again, CBD is not a universal panacea that will prevent all these troubles, but it could well prove to be an extremely important weapon in our biological armoury against them.

Share this on Facebook

RELATED NEWS