Alternatieve voorstellen voor ingezetenencriterium

Onderzoek toont aan dat het plan om toeristen de toegang tot coffeeshops te ontzeggen tot overlast en een grotere illegale markt leidt. Barneys, Best Friends en Sensi Seeds hebben daarom een discussienota met alternatieve voorstellen opgesteld.

Met de nota ‘It takes two to tango’ reageren wij op de oproep van de burgemeester om mee te denken over de vraag hoe de Amsterdamse cannabismarkt kleinschaliger, transparanter, beheersbaarder en minder aantrekkelijk voor toeristen kan worden gemaakt. De nota bevat naast 8 concrete voorstellen een goed onderbouwde analyse van de problematiek. Bezoekers van Amsterdamse coffeeshops zijn niet vergelijkbaar met coffeeshoptoeristen in grensgemeenten zoals Maastricht of Breda. De meeste toeristen komen niet alleen vanwege de coffeeshops naar Amsterdam. Als zij niet meer welkom zijn in de coffeeshops zullen zij op zoek gaan naar alternatieve verkoopkanalen.

Het onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten uitvoeren door Breuer & Intraval naar ervaringen in andere gemeenten met het handhaven van het ingezetenencriterium bevestigt deze analyse. In vergelijkingsgemeenten komen of kwamen vooral buitenlandse bezoekers die naar de gemeente komen met als doel cannabis te kopen in een coffeeshop. Amsterdam kent vooral verblijfstoeristen die niet alleen voor de coffeeshops komen. Ondanks een verhoogde handhavingscapaciteit was er in alle gemeenten die het ingezetenencriterium zijn gaan handhaven een toename van de illegale cannabismarkt en bijbehorende overlast. De onderzoekers geven aan dat Amsterdam ook rekening zal moeten houden met een (gedeeltelijke) verplaatsing van de cannabisverkoop van de gedoogde naar de illegale markt: “Amsterdam kent al een uitgebreid netwerk van straatdealers in harddrugs. De illegale drugshandel in Amsterdam zal zich deze buitenkans niet laten ontgaan en zich gaan toeleggen op verkoop van cannabis aan buitenlandse toeristen, zoals zich dat ook in alle vergelijkingsgemeenten heeft voorgedaan.”

De discussienota ‘It takes two to tango’ laat zien dat wij bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen en op een constructieve manier willen meedenken. Wij zijn van mening dat de coffeeshopsector niet langer (alleen) als onderdeel van het probleem moet worden gezien, maar ook als onderdeel van de oplossing.

SAMENVATTING  (pdf) ‘It takes two to tango’ 

DISCUSSIENOTA (pdf) ‘It takes two to tango’ (volledig)