Onze huisregels

 • Zorg ervoor dat je altijd je ID beschikbaar hebt. Er geldt een identificatieplicht.
 • Je moet 18 jaar of ouder zijn om binnen te komen.
 • Zorg ervoor dat de entree en uitgang altijd vrij toegankelijk zijn.
 • Parkeer je auto NIET dubbel om even snel naar binnen te gaan.
 • Voorkom ten alle tijden onnodig geluidsoverlast.
 • Blijf niet voor de deur of in de omgeving van onze Cannacenters hangen.
 • Voorkom zwerfaval door verpakkingen altijd in de afvalbakken te deponeren.
 • Iedereen gaat bij Best Friends met respect met elkaar om.
 • Harddrugs en wapens zijn ten strengste verboden en strafbaar in dat geval wordt aangifte gedaan.
 • Alcohol is niet toegestaan binnen onze Cannacenters.
 • Helen is strafbaar.

Bovenstaande regels zijn mede tot stand gekomen op basis van de wet- en regelgeving waar wij ons strikt aan moeten houden. Naast deze verplichtingen help je ons ook met deze huisregels om onze relatie met de buurt zo prettig mogelijk te houden.

We bedanken je bij voorbaat dat je door bovenstaande huisregels te respecteren je samen met ons voor de best mogelijke beleving zorgt voor jou en onze klanten.