Missie
Consumenten dag in dag uit in een ongedwongen, transparante ambiance voorzien in hun behoefte d.m.v. cannabis kennis en -producten van hoogstaande en consistente kwaliteit.
Tegelijkertijd rondom de vestigingslocaties voor een positieve vibe zorgen die bijdraagt aan het gezamenlijk belang van alle ondernemers en bewoners in de omgeving waarin Best Friends Amsterdam gevestigd is.

We vinden het belangrijk dat we over onze bedrijfsvoering verantwoording afleggen aan alle betrokken overheidsorganen en leveren een essentiële bijdrage aan de volksgezondheid en aan de openbare orde en veiligheid d.m.v. voorlichting, product analyse, scheiding der markten van hard- en softdrugs, en signalering.

Visie
De controle, kennis en macht schuift steeds meer op naar de consument, waardoor louter service gericht opereren niet meer toereikend zal zijn. Om voor langere tijd de consument optimaal te kunnen bedienen is een open en transparante 360-graden formule nodig, waarin de klant gefaciliteerd wordt op elk moment van zijn/haar keuze-en koopproces. Best Friends snakt naar de legalisering van de product toelevering die onvermijdelijk aanstaande is.

Onze filosofie
Als je iets doet, moet je het goed doen en er plezier in hebben. Met deze gedachte hebben we Best Friends opgebouwd en uitgebouwd tot wat het nu is en dat nemen we mee in de keuzes die we nu en in de toekomst maken. Betrouwbaar zijn, transparant in wat we doen en open staan voor onze omgeving ligt hieraan ten grondslag. Samen met onze winnaarsmentaliteit zorgen we ervoor dat we het maximale eruit halen. De beste beleving en consistente hoogwaardige producten voor jou als klant, actief bijdragen aan een veilige buurt voor ondernemers en bewoners en continuïteit voor onze onderneming.

We blijven in beweging om ons te verbeteren
Hier staan we voor als organisatie en daar mag je ons ook op afrekenen. We willen ons altijd verbeteren en optimaliseren waar mogelijk. Jouw feedback is daarbij altijd welkom. Daar doen we altijd wat mee want daar kunnen we van leren als bedrijf.