Compacte teams
Bij Best Friends zijn de teams op elkaar ingespeeld en vinden het fijn om met elkaar te werken. Als je deel wil uitmaken van onze teams is het belangrijk dat het past en goed voelt. Als onze bedrijfscultuur overeenkomt met jouw eigen normen en waarden, zal je je al heel snel thuis voelen. Maar wat is dat dan “onze bedrijfscultuur”?

Met elkaar vormen we de bedrijfscultuur
We zijn geen experts op bedrijfscultuur gebied, maar het komt in ieder geval voort uit zichtbare en onzichtbare elementen. Een missie die onze essentie verwoord, hoe we met elkaar omgaan, de afspraken die we onderling maken, wat we belangrijk vinden, hoe we elkaar aanspreken en met welke toon. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ze dragen allemaal bij aan onze bedrijfscultuur. Dat zijn en doen wij grotendeels zelf, de medewerkers van Best Friends. De maatschappij is divers en diversiteit is de grote kracht van Best Friends. We vullen elkaar aan en vormen een geheel. We pogen een spiegel te zijn voor onze klanten waar een aura van respect, positivisme en behulpzaamheid vanaf straalt. In de omgeving waar onze vestigingen zich bevinden is Best Friends een toegevoegde waarde in het straatbeeld en draagt door haar aanwezigheid bij aan de veiligheid en leefbaarheid.

Iedereen geeft er zijn of haar eigen draai aan
De basis voor de normen en waarden waarop Beste Friends gebouwd is, is gelegd door de persoon die er ooit mee begonnen is. De huidige leiding van het bedrijf heeft het naar vijf jaar overgenomen, voortgezet en de afgelopen twintig jaar uitgebouwd tot wat het nu is.
Deze pushing founders vullen elkaar nog immer goed aan en hebben het bestuur door de jaren heen versterkt waardoor Best Friends zich heeft kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Ze doen allemaal waar ze goed in zijn, respecteren elkaars sterke, maar ook minder sterke punten, vullen elkaar aan, vertrouwen op de ander, spreken elkaar aan als dat nodig is en staan open voor de mening van de ander.
Allemaal ongedwongen en heel natuurlijk. Het competitieve, de beste willen zijn, opboksen tegen vooroordelen zijn ze nooit uit de weg gegaan. Een dosis humor helpt daarbij relativeren. Respect, vertrouwen, eerlijk zijn en leuk vinden wat je doet vormen de basis voor het succes van Best Friends. Niet veel anders dan waar vriendschappen op gebaseerd zijn.

De naam Best Friends dekt dan ook op een waarachtige manier de lading. Deze dynamiek wordt door Best Friends al twee decennia doorgegeven aan alle medewerkers, klanten, de overheid en de buurt. Iedereen vult het weer op zijn of haar manier in binenn de lijnen die Best Friends heeft uitgezet en uitdraagt. We zijn allemaal anders, maar met elkaar zijn we Best Friends!